Χορόγραμμα Παράσταση – Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων 2018

20

Φωτογραφίες από την παράσταση που πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Χορού
Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων: 2018

20 1 19 18 17 16 15 14 13 11 12 9 10 7 8 6 5 3 4 Χορόγραμμα Παράσταση 2021-2022