Μοντέρνο (i.s.t.d)

moderno

Tο Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) είναι ένας από τους κορυφαία εξεταστικά συμβούλια χορού στον κόσμο.

 
Από το Μπαλέτο στην αίθουσα χορού, θα καλύψει όλο το φάσμα των ειδών και για περισσότερα από 100 παράσχει κατάρτιση για τους δασκάλους χορού και των εξεταστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισάγουν τους μαθητές τους για τις εξετάσεις, να αναπτύξουν νέες τεχνικές και να διαδώσουν τη χαρά του χορού.

 
Ως εγγεγραμμένος στο εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, η αποστολή του ISTD είναι να εκπαιδεύσει το κοινό στην τέχνη του χορού σε όλες τις μορφές της, για να προωθήσει τη γνώση του χορού, να παρέχει σύγχρονες τεχνικές για τα μέλη, να διατηρήσει και να βελτιώσει τα πρότυπα διδασκαλίας.